Добре дошли!

"Калцит" АД е водещ производител на калциев карбид, ацетилен, калциев карбонат преципитат, негасена вар, фино смляна негасена вар, хидратна вар, опакована гасена вар фино очистена, опокован и насипен варов разтвор - хоросан за фина мазилка, зидария и хастар, метални опаковки.

Декларация за политиката по качеството.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана в три обособени позиции с предмет „Доставка на средства за колективна и лична защита” по проект № BG05M9OP001-1.008-0961 - Документи

НОВО!!!

"Калцит" АД

предлага нов висококачествен продукт - ФИНО СМЛЯНА НЕГАСЕНА ВАР с гранулация до 90µm