Добре дошли!

"Калцит" АД е водещ производител на калциев карбид, ацетилен, калциев карбонат преципитат, негасена вар, фино смляна негасена вар, хидратна вар, опакована гасена вар фино очистена, опокован и насипен варов разтвор - хоросан за фина мазилка, зидария и хастар, метални опаковки.

Декларация за политиката по качеството.

Обява до заинтересованите лица и обществеността.

НОВО!!!

20.01.2021 Информация за Проект № BG16RFOP002-2.077-0134-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

"Калцит" АД

предлага нов висококачествен продукт - ФИНО СМЛЯНА НЕГАСЕНА ВАР с гранулация до 90µm