Калцит АД е основан през 1952 година в Асеновград. Дейността му започва с пускането в експлоатация на карбидната пещ през същата година.

Дружеството има 70 годишен опит в производството на калциев карбид, калциев карбонат преципитат, негасена вар, хидратна вар, фино очистена гасена вар, варови разтвори и метални опаковки. Успешно се внедряват нови продукти, последните от които са бутилиран технически газ ацетилен и фино смляна негасена вар.

Разполага с високотехнологично оборудване на европейско и световно ниво, което отговаря на най-съвременните технологични изисквания в химическата промишленост и е гаранция за високото качество на продуктите. Използването на пречиствателни инсталации, разработка на водещи световни фирми, позволява да се достигнат и в някои случаи да се  надминат европейските и световни екологични норми.

Производството се ръководи и обслужва от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит.

В резултат на високото качество на продуктите и добре организирания транспорт  “Калцит” АД е предпочитан клиент за много фирми от страната, Европа и Средния изток.

Основна цел на Калцит АД е пълното удовлетворяване на непрекъснато растящите изисквания и очаквания на потребителите. За целта в дружеството работи сертифицирана от LRQA Система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001, както и одобрена Система за производствен контрол за строителните продукти.

„Калцит” АД се класифицира като Предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал. За повече информация моля вижте Раздел „Документи” - Информация по чл.116 д, ал.1 от ЗООС.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Bulgarian → Bulgarian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy