varwhite shadow2

НЕГАСЕНА ВАР


Негасената вар (калциев оксид) е продукт получен при пълното изпичане на карбонатни суровини - варовици.

Химическа формула - CaO.

Молекулно тегло - 56,08

   

Приложение:

  • В химическата промишленост за производство на калциев карбид, калциев карбонат преципитат, пестициди, като лабораторен реагент и др.
  • В металургичната промишленост, като реагент за пречистване на металите от вредни примеси.
  • В минно-обогатителната промишленост, при флотацията и пречистването на отпадни води.
  • В енергетиката, за омекотяване и неутрализация на технологични води.
  • В строителството, за производство на гасена и хидратна вар.

 

Ние предлагаме висококачествена негасена вар произведена от нашите две варови пещи, построени по швейцарски проект и работещи по най-съвременната технология на изпичане с гориво природен газ.

Техническа спецификация:

показатели  мярка  стойност
 съдържание на активен калциев оксид CaO  93 ÷ 95
 съдържание на магнезиев оксид MgO  1,2
 съдържание на Fe2O3 + Al2O3 %  1,0
 скорост (време) на гасене  секунди  60 ÷ 90

БДС EN 459-1 CL 90-Q

Опаковка: насипно


Информационен лист за безопасност и указания за употреба на продукта можете да намерите ТУК.
Документа можете да отворите с Adobe Acrobat Reader.