vareli white web

МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ ВАРЕЛИ

Предлагаме метални опаковки (варели) за насипни материали, произведени от черна или поцинкована ламарина, със следните размери:

  • 100 литра
  • 80 литра
  • 50 литра
  • 25 литра