FNGV

ФИНО СМЛЯНА НЕГАСЕНА ВАР с гранулометрия до 90µm

Негасената вар (калциев оксид) е продукт получен при пълното изпичане на карбонатни суровини - варовици.

Химическа формула - CaO.

Молекулно тегло - 56,08

   

Приложение:

 • Металургична промишленост, като реагент за пречистване на металите от вредни примеси.
 • Минно-обогатителната промишленост, при флотацията и пречистването на отпадни води.
 • Екология, пречистване на промишлени, димни и други отпадъчни газове, третиране на отпадни води, утайки от пречиствателни инсталации, питейна вода.
 • Пътно строителство, стабилизация на почви.
 • Енергетика, за омекотяване и неутрализация на технологични води.
 • Строителството, производство на строителни материали.
 • Химическа промишленост за производство на пестициди, като лабораторен реагент и др.
 • Селско стопанство, регулиране киселинност на почви, животински храни.
 • Хранителна и фармацевтична промишленост.
 • Хартиена и бояджийска промишленост.
 • Стъкларска промишленост.

 

Ние предлагаме висококачествена негасена вар произведена от нашите две варови пещи, построени по швейцарски проект и работещи по най-съвременната технология на изпичане с гориво природен газ.

Техническа спецификация:

показатели  мярка  стойност
 съдържание на активен калциев оксид CaO  91 ÷ 93
 съдържание на магнезиев оксид MgO  1,2
 съдържание на Fe2O3 + Al2O3 %  1,0
 скорост (време) на гасене  секунди  60 ÷ 90
 гранулометрия до 90 µm   над 90 µm < 1%

БДС EN 459-1 CL 90-Q

Опаковка: 

- насипно.

- в БИГ БИГ опаковки по 1000 кг.


Информационен лист за безопасност и указания за употреба на продукта можете да намерите ТУК
Документа можете да отворите с Adobe Acrobat Reader.