hv white web

ХИДРАТНА ВАР


Хидратната вар (калциев хидроксид) е прахообразен продукт получен при гасене на негасена вар с вода в точно определено количество, необходимо за пълна хидратация на калциевия и магнезиевия окис.

Химическа формула - Ca(OH)2.

 

   

Приложение:

  • В строителството за производство на варови разтвори за зидарии и мазилки.
  • В минно-обогатителната промишленост, при флотацията и причистването на отпадни води.
  • В енергетиката за омекотяване и неутрализацията на технологични води.
  • В пречиствателните инсталации за питейни и отпадни води.
  • В кожарската промишленост.

Техническа спецификация:

показатели мярка стойност
 съдържание на активни оксиди (Ca + MgO) % ≥ 91
 съдържание на активен магнезиев оксид (MgO) % ≤ 1,1
 съдърхание на остатъчен въглероден диоксид (CO2) % ≤ 2
 съдържание на серен триоксид (SO3) % ≤ 0,09
 съдържание на влага (свободна вода) % ≤ 1

 степен на дисперсност

   - остатък на сито 0,2 мм

   - остатък на сито 0,09 мм

   - остатък на сито 0,063 мм

%

%

%

≤ 0,5

≤ 3,5

≤ 5

 коефифициент на обемопостоянство по Льо Шателие -

(Le Shatelier expansion)

мм <4

БДС EN 459-1 CL 90-S

Опаковка:

- в торби по 25 кг. (на палети по 1500 кг. ) и 12,5 кг. (на палети по 1200 кг.)

- в БИГ БИГ опаковки по 1000 кг.

- насипно


Информационен лист за безопасност и указания за употреба на продукта можете да намерите ТУК.
Документа можете да отворите с Adobe Acrobat Reader.